Teated

Teated

Veebruaris TÜ aulas: 7. veebruaril kell 16 XX Eesti segakooride võistulaulmise «Tuljak» kooride kontsert; 15. veebruaril kell 16 Johan Randvere ja E Stuudio noortekoori kontsert «Vaikuse muusika»; 17. veebruaril kell 16.15 prof Anti Kalda inauguratsiooniloeng; 20. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kontsertaktus; 23. veebruaril kell 15 riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate üleandmine.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 2. veebruaril kell 15 käsitööring; 3. veebruaril kell 13 lauluring; 5. veebruaril kell 13 arstide klubi; 16. veebruaril kell 15 põltsamaalaste klubi; 17. veebruaril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 18. veebruaril kell 14 Tartu kunstimuuseumi külastus koos giidiga; 19. veebruaril kell 11 kirjandusklubi; 26. veebruaril kell 15 keemikute klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 4. veebruaril esineb Marju Luts-Sootak ettekandega «Balti Eraõigus (1864/65) Euroopa kodifikatsioonide peres», millele järgneb ÕES aastakoosolek. 25. veebruaril esineb Ott Kurs ettekandega «Rahvarändeid, reise, riigiruume» ja raamatu «Ekslemisi Euraasias» esitlus. ÕES koosolekud toimuvad Lossi 3-427 algusega kell 16.15. Täpsem info www.ut.ee/OES.

2. veebruarist kuni 6. veebruarini toimub kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli raames doktorantide talvekool «Circulation and Collaboration: Perspectives for/in Interdisciplinarity». Tänapäeva maailma iseloomustab uute võrgustike, taristute ja kanalite teke, mis võimaldab infol liikuda enneolematu intensiivsusega. KTKDK viienda talvekooli kesksed märksõnad on ringlemine ja koostöö. Nende mõistete kriitiline rakendamine võimaldab uudsetest vaatenurkadest selgitada 21. sajandi kultuurilist ja sotsiaalset, aga ka teaduslikku tegevust. Sellistelt alustelt võrsuv teoreetiline ja metodoloogiline arutelu interdistsiplinaarse koostöö üle võimaldab ühtlasi heita analüüsiva pilgu KTKDK kuuele tegevusaastale. Talvekool toimub aadressil Jakobi 2-226, lisainfo: www.ktkdk.edu.ee.

2. veebruarist kuni 4. veebruarini toimub Dorpati konverentsikeskuses TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse korraldatav arstide täienduskonverents «Kliinik 2015». Täpsem info: www.med.ut.ee/taiendusope.

18. veebruaril kell 16.15 peab TÜ farmakoloogia professor Anti Kalda inauguratsiooniloengu teemal «Kliiniline farmakoloogia – vana ja uus ravimiteadus». Inauguratsiooniloengu eesmärk on anda ülikooli uuele professorile võimalus tutvustada ennast, oma eriala ja eesmärke kolleegidele oma teaduskonnast ja mujalt, samuti üliõpilastele ja avalikkusele väljastpoolt ülikooli. Professor peab inauguratsiooniloengu oma esimese tööaasta jooksul. Loeng toimub TÜ aulas.

21. veebruaril kell 10–16 toimub TÜ arvutiteaduse instituudis informaatika huvilaager. Laagri töötubadesse («Miniarvuti Raspberry Pi abil arvutusklastri ehitamine» ning «Mänguline Python programmeerimine algajatele») on oodatud Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna silmapaistva loogilise mõtlemisega 10.–12. klassi õpilased, kes on tugevad matemaatikas ja füüsikas. Osalejatel soovitatakse kaasa võtta isiklik sülearvuti, et vajalikud keskkonnad oma arvutisse seadistada. Nii jääb kõigil võimalus teemaga hiljem iseseisvalt oma arvutis edasi tegeleda. Töötoas osalemine on tasuta. Iga õpilane saab registreeruda ühte enim huvi pakkuvasse töötuppa aadressil http://goo.gl/forms/LMuha5SOtd.

25. veebruaril toimub Salme tänava õppehoones esimene üliõpilaste ja õppejõudude ühisfoorum «Kuhu lähed, haridusteaduste instituut?». Arutletakse õppetöö korralduse, õppekavade sisu, õpetajakoolituse üldise maine ja kommunikatsioonikorraldusega seotud teemadel.

26. veebruaril kell 10 ja 17. veebruaril kell 9 algab tippkeskuse «Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks» konverents-seminar, kus käsitletakse fundamentaalsel ja rakenduslikul tasandil Eestis (TÜ ja TTÜ) töötavate materjaliteadlaste, inseneride, keemikute ja füüsikute teadusalaseid saavutusi jätkusuutliku kõrgeefektiivse energeetika probleemide lahendamiseks. Konverents-seminari märksõnad on materjalide uurimine, karakteriseerimine ja nende rakendamine fotoelektriliste päikesepatareide, superkondensaatorite, kütuseelementide, elektrolüüserite jm elektroenergeetikaseadmete väljatöötamisel. Konverents toimub Barclay hotelli konverentsisaalis.

Kuni 2. märtsini ootab võistlustöid kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, mille auhinnafond on 5800 eurot. Alates 2015. aastast on konkursi tingimused muutunud. Sel aastal saab konkursile esitada töid neljas kategoorias: võõrkeeles publitseeritud teadustööd, magistritööd, doktoritööd ning õpikud ja didaktilis-rakenduslikud tööd. Konkursitöö peab olema heaks kiidetud või trükis avaldatud 2014. aastal ning vähemalt üks autoritest peab olema eesti kodanik. Tööd esitatakse elektrooniliselt. Konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koos Eesti akadeemilise pedagoogika seltsiga, rahastaja on haridus- ja teadusministeerium. Tööde esitamise keskkond asub aadressil www.etag.ee/konkursid.

TÜ geenivaramu ootab kuni 15. märtsini osalema geneetikaalasel esseekonkursil. Konkurss on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele vanuses 14-19 aastat. Ühest klassist on lubatud esitada kuni kolm ingliskeelset esseed, pikkusega ca 750 sõna. Kolmele parimale esseeautorile ja nende juhendajatele on ette nähtud rahalised auhinnad. Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel DNA-päeval, 25. aprillil. Lisainfo: www.dnaday.eu.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated