Kaitsmised

Doktoritööd

30. jaanuaril kell 14 kaitses Pilve Kängsepp haridusteaduse erialal doktoritööd «Impact of Asking Support Questions on Reading Comprehension» («Küsimuste kasutamine kui võimalus toetada õpilaste arusaamist loetust»). Kaitsmine toimus Lossi 38-18. Juhendaja prof Edgar Krull, oponendid prof Aino Ugaste (TLÜ) ja vanemteadur Merike Darmody (Dublini majandus- ja sotsiaaluuringute instituut, Iirimaa).

18. veebruaril kell 14.15 kaitseb Marko Kairjak õigusteaduse erialal väitekirja «Reduction of Complexity Within the Estonian Legal System: the Example of Interpretation of Relative Legal Concepts in the Objective Category of § 2172 of the Estonian Criminal Code» («Keerukuse redutseerimine Eesti õiguses karistusseadustiku § 2172 objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete sisustamise näitel»). Kaitsmine toimub Näituse 13a-20. Juhendajad prof Jaan Sootak ja prof Irene Kull, oponendid prof Werner Krawietz (Münsteri ülikool, Saksamaa) ja dr Paavo Randma (Tartu ringkonnakohus).

19. veebruaril kell 15 kaitseb Vahur Metsna arstiteaduse erialal väitekirja «Anterior Knee Pain in Patients Following Total Knee Arthroplasty: the Prevalence, Correlation With Patellar Cartilage Impairment and Aspects of Patellofemoral Congruence» («Eesmine põlvevalu endoproteesitud põlveliigesega patsientidel: levimus, seos põlvekedra kõhre kahjustusega ja patellofemoraalse kongruentsuse aspektid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Aare Märtson, oponent prof Christoph H. Lohmann (Magdeburgi Otto von Guericke nim. ülikool, Saksamaa).

20. veebruaril kell 14 kaitseb Marju Kase arstiteaduse erialal väitekirja «Glioblastoma Multiforme: Possibilities to Improve Treatment Efficacy» («Multiformne glioblastoom: võimalused parandamaks kasvajavastase ravi efektiivsust»). Kaitsmine toimub biomeedikumi auditooriumis 1006. Juhendajad vanemteadur Jana Jaal ja prof Toomas Asser, oponent prof Daniel Zips (Tübingeni ülikool, Saksamaa).

20. veebruaril kell 12.15 kaitseb Kelli Lehto psühholoogia erialal doktoritööd «Depression- and Anxiety-Related Gene Variants: Effects on Personality Traits and Health-Related Behaviour» («Depressiooni ja ärevusega seotud geenivariandid: mõju isiksuseomadustele ja tervistmõjustavale käitumisele»). Kaitsmine toimub aadressil Näituse 2-102. Juhendaja prof Jaanus Harro, oponent prof Zoltán Rihmer (Semmelweisi ülikool, Ungari).

26. veebruaril kell 10.15 kaitseb Liina Remm loomaökoloogia erialal doktoritööd «Impacts of Forest Drainage on Biodiversity and Habitat Quality: Implications for Sustainable Management and Conservation» («Metsakuivenduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja elupaikadele: järeldused säästlikuks majandamiseks ja looduskaitseks»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad vanemteadur Asko Lõhmus ja teadur Riinu Rannap, oponent prof Anne Tolvanen (Oulu ülikool, Soome).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised