Teated

Teated

Detsembris TÜ aulas: 1. detsembril kell 12 rahvusülikooli 93. aastapäeva aktus; 5. detsembril kell 18 Soome vabariigi 95. aastapäeva aktus; 6. detsembril kell 19 Miina Härma gümnaasiumi advendikontsert; 7. detsembril kell 12 Eesti neuroloogide seltsi talveseminar, kell 19 Eesti Kontserdi kontsert – esinevad Ivari Ilja klaveril, Arvo Leibur viiulil ja Tallinna keelpillikvartett; 12. detsembril kell 19 TÜ sümfooniaorkestri advendikontsert; 11. detsembril kell 18 Heino Elleri muusikakooli sünnipäevakontsert; 14. detsembril kell 18 Heino Elleri muusikakooli noorteosakona jõulukontsert; 16. detsembril kell 16 kammerkontsert – klaveril esinevad Kadri-Ann Sumera ja Jaan Kapp; 18. detsembril kell 19 arstiteaduskonna jõulukontsert; 22. detsembril kell 14 Pihkva oblasti filharmoonia muusikaansambli Pihkva kontsert.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 3. detsembril kell 16 käsitööklubi, 4. detsembril kell 13 lauluklubi, 5. detsembril kell 13 Raekoja plats 12 räägib Vitae liikmetele Rein Lepik laevareisist ookeanil, 6. detsembril kell 12.30 arstide klubi, 11. ja 13. detsembril kell 11‒15 toimub Vitae liikmete registreerumine 19. detsembril toimuvale jõulupeole, 13. detsembril kell 11 humanitaaria klubi, 15. detsembril kell 11 eksliibrise klubi, 17. detsembril kell 16 põltsamaalaste klubi, 18. detsembril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluklubi, kell 15 matemaatikute klubi, 19. detsembril kell 17 toimub Tähe 4 kohvikus Vitae liikmete jõulupidu, 20. detsembril kell 17 on Vitae ruumides dotsentide ja teadurite klubi.

Korvpallimeeskond TÜ Rock peab detsembris TÜ spordihoones kolm mängu: 1. detsembril kell 17 on TÜ vastane Lietkabelis, 7. detsembril kell 19 Valga ja 15. detsembril kell 16 Juventus.

30. novembril kell 11 toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4-B 207) seminar autoriõigustest teadus- ja arendustegevuses. Teemat käsitletakse teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi uuringu raames intellektuaalomandi süsteemist ja rollist väikeriigi süsteemis. Ettekandega esineb TÜ intellektuaalse omandi dotsent Aleksei Kelli.

30. novembril kell 12.15 peab Aalto ülikooli meediaosakonna professor Teemu Leinonen avaliku loengu «New Forms on Social Life, Collaboration and Learning with New Media». Ingliskeelset loengut sotsiaal- ja haridusteaduskonna hoones (Lossi 36-215) on oodatud kuulama kõik huvilised.

30. novembril kell 14.15 peab Geert Hofstede teadusseminari «Business goals for a Sustainable World Economy: Beyond Growth, Quarterly Results, and Greed». Seminar toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4-B306).

8. detsembril kell 12.30 antakse TÜ senati saalis üle Gerhard Rägo mälestusmedalid. Sel aastal on medali laureaadid TLÜ matemaatika ja loodusteaduste instituudi professor Andi Kivinukk, Vändra gümnaasiumi endine matemaatikaõpetaja Väino Külvi, Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatikaõpetajad Lemmi Nael ja Arvo Press, Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Sirje Sild, Rakvere eragümnaasiumi matemaatikaõpetaja Maaja Valter ning Tallinna reaalkool. G. Rägo nimeline mälestusmedal antakse silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

13. detsembril toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4-A312) seminar teaduse rahastamisest ja teadlaste mobiilsusest. Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi raames korraldataval seminaril esitletakse Eesti teaduse rahastamise rahvusvahelise võrdleva analüüsi lõppraportit ning tutvustatakse teadlaste mobiilsuse uuringu esmaseid tulemusi.

2. jaanuaril kell 17 toimub TÜ ajaloo muuseumi valges saalis traditsiooniline rektori uusaastavastuvõtt ülikooli töötajatele.

Jaga artiklit